Ταύρος (21/4 – 20/5)

Κάρτα ημέρας : Ο Ιεροφάντης 

Ο Ιεροφάντης

Ο Ιεροφάντης αντιπροσωπεύει το πρότυπο, που κοιτάζει προς τα πάνω. Ακολουθεί και προσπαθεί να μιμηθεί. Αυτά όλα είναι ωραία και καλά αλλά για λίγο. Κάποια στιγμή θα πρέπει να λειτουργήσετε από μόνοι σας .Δημιουργώντας τις δικές σας ιδέες. Αναπτύσσοντας  τις δικές σας πεποιθήσεις και διατηρώντας  τις δικές σας στάσεις και απόψεις. Θα πρέπει να εξερευνήσετε τον τρόπο ζωής που ταιριάζει στον εαυτό σας. Μόνο έτσι θα μπορέσετε  να ανακαλύψετε τι από όλα αυτά που πιστεύατε ή πιστεύετε είναι χρήσιμο και τι  όχι.