Ταύρος (21/4 – 20/5)

Κάρτα ημέρας : Δέκα των Δηναρίων

Το Δέκα των Δηναρίων

Στον πραγματικό κόσμο, το Δέκα των Δηναρίων εκφράζει το γεγονός ότι οι άνθρωποι  επιβαρύνουν τους εαυτούς τους με ευθύνες μετά την επίτευξη του αρχικού στόχου. Πολλές προκλήσεις θα υπάρξουν. Να βρεθείτε να φροντίζετε τους γονείς σας, να ξεκινήσετε μια οικογένεια και ταυτόχρονα να κοιτάτε  άλλους, γεγονός που μπορεί να σας κάνει να αισθανθείτε σαν να μην έχετε πετύχετε ακόμα. Αποτελεί βάρος, διότι σε κάποιο σημείο διαπιστώνετε ότι τίποτε δεν αρκεί για να εκπληρώσετε όλα αυτά τα καθήκοντα. Το γενικό μάθημα του Δέκα των Δηναρίων είναι ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι μετριοπαθείς, να δώσουν προτεραιότητα και να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να λύσουν τα πάντα με την πρώτη. Κάποια πράγματα πρέπει να εγκαταλειφθούν. ‘Άλλα να δοθούν σε τρίτους. Το φορτίο να μοιραστεί.

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ