Τοξότης  (23/11-21/12)

Κάρτα ημέρας : Άσσος των Ξιφών

ASSOW XIFON
Ο Άσσος των Ξιφών

O Άσσος των Ξιφών  δείχνει την αρχή μιας κατάστασης  το δυναμικό της οποίας μπορεί να είναι σαν μια λεπίδα δίκοπου μαχαιριού. Ο άσσος συνεπάγεται τη χρήση μεγάλης ισχύος. Συνεπάγεται υπερβολική δύναμη, ώστε να προωθηθούν καταστάσεις. Αυτό που δεν είναι σαφές είναι το πώς θα χρησιμοποιηθούν οι δυνάμεις αυτές, ή τι είναι αυτό που προσπαθούμε να επιτύχουμε. Δεν έχει σημασία ποιος είναι  ο στόχος. Υπάρχει πάντα μεγάλη κινητήριος δύναμη πίσω από τις προσπάθειες για την επίτευξή του. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν να σταθούν εμπόδια στο δρόμο του Άσσου των Ξιφών χωρίς να καταστραφούν.

Η δύναμη του  Άσσου των Ξιφών αντικατοπτρίζει κάποιο πρόσωπο του οποίου η καρδιά και το μυαλό και θα είναι ισχυρές. Ωστόσο, η τελική ευθύνη εναπόκειται στον κομιστή του Ξίφους να αξιοποιήσει αυτό το δυναμικό και να το χρησιμοποιήσει με τρόπο που να είναι επωφελής για το γενικό καλό!

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ