Τοξότης  (23/11-21/12)

Κάρτα ημέρας : Το Εννέα των Ράβδων 

Το Eννέα των Ράβδων

Το Εννέα των Ράβδων υποδηλώνει τις ικανότητες σας για να ξεπεράσετε τα όποια εμπόδια στην ζωή. Η ζωή σας είναι μάλλον άνετη αυτήν τη στιγμή. Υπάρχουν όμως πιθανές ενδείξεις δυσκολίας σε ορισμένες κρίσιμες πτυχές της ζωής σας.  Προσωπικής ή επαγγελματική . Η εσωτερική σας δύναμη θα κληθεί να διατηρήσετε την τρέχουσα κατάσταση Εν συνεχεία, θα προχωρήσετε όταν τα εμπόδια σας θα έχουν ξεπεραστεί.

 

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ