Τοξότης  (23/11-21/12)

Κάρτα ημέρας : O Πύργος

O Πύργος

Ο Πύργος υποδηλώνει ότι το σχήμα μιας σχέσης δεν μπορεί να παραμένει το ίδιο για πάντα. Αυτό σημαίνει ότι ένας ή και οι δύο σας θα αναγκαστείτε να αλλάξετε κάθε πτυχή της σχέσης.

Αυτό θα μπορούσε να είναι πολύ θετικό, υπό την έννοια ότι :ενώ κάποιες σχέσεις μπορεί να είχαν “dead-line = ημερομηνία λήξης ”  μπορεί να αρχίσουν τώρα να γίνονται  πιο μονογαμικές. Σαν αποτέλεσμα τα πάντα θα σας φαίνονται διαφορετικά. Θα αισθάνεστε διαφορετικά.

Μια επικρατέστερη εκδοχή του Πύργου είναι ότι η σχέση δεν εξυπηρετεί πλέον το έναν από τους δύο ή και τους δύο από εσάς.

Ο Πύργος δεν λέει να χωρίσετε, αλλά σας αναθέτει το να αναγνωρίσετε ποιο μέρος της σχέσης σας είναι φαντασία και ποιο μέρος βασίζεται στην πραγματικότητα.

 

 

 

 

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ