Τοξότης  (23/11-21/12)

Κάρτα ημέρας : Το Εννέα των Δηναρίων 

Το Εννέα των Δηναρίων

Το Εννέα των Δηναρίων  αντιπροσωπεύει σημαντική οικονομική ανταμοιβή. Αυτή προέρχεται από μία σκληρή δουλειά και προσεκτικό προγραμματισμό εκ μέρους σας. Είναι μια δίκαιη ανταμοιβή για συνετές ενέργειες. Το Εννέα των Δηναρίων  μπορεί επίσης να υποδηλώνει ότι ο χρόνος δυσκολίας για εσάς τελειώνει και υπάρχει ένας χρόνος αντιστάθμισης της ευχάριστης διαβίωσης. Με όχι τόσο θετικά σημεία, δείχνει ένα μοναχικό άτομο. Υποδηλώνει ανθρώπους οι οποίοι στερούνται την συντροφιά για να μοιράζονται τα κέρδη τους.