Υδροχόος (21/1-19/2)

Κάρτα ημέρας : Ο Ιεροφάντης 

Ierofantis
Ο Ιεροφάντης

Ο Ιεροφάντης αντιπροσωπεύει την συνείδηση ​​μιας ομάδας, τη θρησκεία και το σύστημα των πεποιθήσεών της. Ο Ιεροφάντης υποδηλώνει επίσης την τελετή, τις παραδόσεις, την καλοσύνη, τη φιλανθρωπία και την πνευματική συμβουλευτική.

Ο Ιεροφάντης βοηθάει τον κόσμο να προσαρμόζεται πνευματικά δίνοντας στους ανθρώπους κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές

Ο Ιεροφάντης μπορεί να εκπροσωπεί έναν οργανισμό που είναι πολύ καθορισμένος στις αξίες του. Ο Ιεροφάντης σημαίνει επίσης καθοδήγηση και συμβουλευτική. Σας υπενθυμίζει να αναζητήσετε γνώση και να βρείτε την ιδιαίτερη θέση σας σε αυτόν τον κόσμο.

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ