Υδροχόος (21/1-19/2)

Κάρτα ημέρας : Έξι των Ράβδων ανεστραμμένο

EKSI DHNARION ANESTRAMENO
Το Έξι των Ράβδων ανεστραμμένο

Το Έξι των Ράβδων ανεστραμμένο υποδηλώνει ανισορροπία και δυσαρέσκεια. Μπορεί να καταβάλλατε τις απαιτούμενες προσπάθειες αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα .Μια απόφαση δικαστηρίου μπορεί να αργεί να εκδοθεί τα πορίσματα να μην ήταν ευχάριστα. μπορεί ν περιμένει απαντήσεις από κάποιο βιογραφικό αλλά ακόμα τίποτα.

 

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ