Η αποκωδικοποίηση της λέξης Τ Α Ρ Ω

Κατά τον «Κώδικα του Έλληνος Λόγου» του Δρος Θεολόγου Σημαιοφόρου προκύπτει ότι:

Το T (ταυ),  σημαίνει την  Στερέωση και ως γήινο άφωνο που είναι, μας παραπέμπει, με την οριζόντια γραμμή του, στο επίπεδο της γης. Άρα όλη η ουσία της δυνάμεως που το διέπει, δρα κάτω από την επιφάνεια της γης. Λόγω, όμως, της συμπυκνώσεως του γαιώδους υλικού, αυτή η δύναμη στερεώνεται.

Το Α συμβολίζει την αρχική δύναμη καθώς εσωκλείει το Λ και το Δ. Άρα υποδηλώνει την αρχική δύναμη μέσω ηλιακής ακτινοβολίας

Το Ρ  συμβολίζει την ροή προς ….

Το Ω συμβολίζει τον ευρύτερο χώρο

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ