Θα δικαιωθώ στο δικαστήριο που περιμένω;

MONO για τους σοβαρά ενδιαφερόμενους τα μαθήματα εξακολουθούν να γίνονται είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 694 4930 028 Χρόνοι:

Εισαγωγή : 00:00-03:20

ΤARO DALI: 03: 25

DRACONIS TAROT: 15: 05

MACABRE TAROT: 23: 23

Επίσης, μπορείτε να με βρείτε στα παρακάτω Social Media:

Facebook: https://www.facebook.com/torah.gr

Twitter: https://twitter.com/torahgr

Instagram: https://www.instagram.com/torah.gr

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ