Λίλιθ: Η πρώτη σύζυγος ή ο πρώτος δαίμονας;

Λίλιθ¨Ο πρώτος δαίμονας

 

Η Lilith o πρώτος δαίμονας αναφέρεται στα αρχαία βαβυλωνιακά κείμενα ως φτερωτός γυναικείος δαίμονας που επιτίθεται σε εγκύους και βρέφη. Από τη Βαβυλωνία, ο μύθος της Lilith εξαπλώθηκε στην αρχαία Ανατολία, τη Συρία, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Ελλάδα. Σαν δαιμόνιο της αγριότητας εμφανίζεται στον Ησαΐα 34:14. 

Ησ. 34,14          καὶ συναντήσουσι δαιμόνια κενταύροις καὶ βοήσονται έτερος πρὸς τὸν έτερον· ἐκεῖ ἀναπαύσονται ὀνοκεύνταυροι, εὗρον γὰρ αὐτοῖς ἀνάπαυσιν.

Ησ. 34,14                  Εκεί θα συναντηθούν τα δαιμόνια με τους κολοβούς πιθήκους και θα κραυγάζουν ο ένας προς τον άλλον εκεί θα αναπαυθούν οι πίθηκοι, διότι ευρήκαν εις αυτήν την ανά-παυσίν των και την ασφάλειαν.

Λίλιθ: Η πρώτη σύζυγος ή ο πρώτος δαίμονας;

Λίλιθ: Η πρώτη σύζυγος ή ο πρώτος δαίμονας; (Lilith by John Collier in 1887. (Conscious / Public Domain )

Η Lilith o πρώτος δαίμονας κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα άρχισε να απασχολεί τους Εβραίους. Τότε αρκετές εβραϊκές πηγές άρχισαν να την διεκδικούν ως την πρώτη τολμηρή και ανεξάρτητη γυναίκα του Αδάμ. Πώς η Lilith εξελίχθηκε να είναι ένα δαιμόνιο άγριας φύσης από πρώτη σύζυγος του Αδάμ;

Η ιστορία αρχίζει στη Γένεση κεφ 1. Η δημιουργία των ανθρώπων περιγράφεται στη Γένεση  κεφ 1 και πάλι στη Γένεση κεφ 2. 

Γεν. 1,27           καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ᾿ εικόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καὶ θήλυ ἐποίησεν αὐτούς.

Γεν. 1,27                   Και πράγματι ο απειροτέλειος Θεός εδημιούργησε τον άνθρωπον, τον οποίον εποίκισε με ιδικά του χαρακτηριστικά γνωρίσματα, ώστε να είναι με αυτά εικών του Θεού. Εδημιούργησεν απ’ αρχής άνδρα και γυναίκα.

Ο δεύτερος απολογισμός περιγράφει πώς ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο από τη σκόνη του εδάφους.  Έπειτα δημιούργησε γυναίκα από την πλευρά (όχι ΤΑ πλευρά) του ανθρώπου:

Γεν. 2,21    καὶ ἐπέβαλεν ὁ Θεὸς ἔκστασιν ἐπὶ τὸν Ἀδάμ, καὶ ὕπνωσε· καὶ ἔλαβε μίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ καὶ ἀνεπλήρωσε σάρκα ἀντ᾿ αὐτῆς.

Γεν. 2,21      Τότε ο Θεός, δια να αναπληρώση την έλλειψη αυτήν, έφερεν έκστασιν στον Αδάμ, ο οποίος και εκοιμήθη βαθύτατα. Έλαβε τότε μίαν από τας πλευράς του Αδάμ και συνεπλήρωσε δια σαρκός το κενόν της αναιρεθείσης αυτής πλευράς.

Γεν. 2,22           καὶ ᾠκοδόμησεν ὁ Θεὸς τὴν πλευράν, ἣν ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ Ἀδάμ, εἰς γυναῖκα καὶ ἤγαγεν αὐτὴν πρὸς τὸν Ἀδάμ.

Γεν. 2,22                  Και κατεσκεύασε και εμορφοποίησε την πλευράν, την οποίαν έλαβε από τον Αδάμ, εις γυναίκα, την οποίαν και έφερε προς αυτόν.

Λίλιθ: Η πρώτη σύζυγος ή ο πρώτος δαίμονας;

Στην μετά-βιβλική περίοδο, μερικοί αρχαίοι Εβραίοι μελετητές έλαβαν τη θέση στη Γένεση 1:27 και Γένεση 2: 21-22. Περιέγραψαν δύο ξεχωριστά γεγονότα. Αυτό φαίνεται καθώς τα θηλυκά δημιουργήθηκαν διαφορετικά.  Ήταν η πρώτη σύζυγος του Αδάμ η Lilith; 
Ο καθηγητής Janet Howe Gaines εξηγεί αυτό το σκεπτικό: Λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε λέξη της Βίβλου είναι ακριβής και ιερή, οι σχολιαστές χρειάστηκαν μια εκτεταμένη ερμηνεία για να εξηγήσουν τις δύο διαφορετικές απόψεις. τις δύο αφηγήσεις δημιουργίας του Τορά. Ο Θεός δημιούργησε τη γυναίκα δύο φορές. Μία φορά με τον άνθρωπο. Μία φορά από την πλευρά του ανθρώπου. Έτσι πρέπει να υπάρχουν δύο διαφορετικές γυναίκες.

Η δημιουργία της Εύας

Δεδομένου ότι ο Αδάμ ονομάζει τη δεύτερη γυναικεία Εύα. Η Lilith αναγνωρίστηκε ως η πρώτη γυναίκα για να ολοκληρώσει την αφήγηση. Έτσι, η Γένεση 1:27 περιγράφει τη δημιουργία του Αδάμ και μια ανεξάρτητη, ισχυρή, ανώνυμη γυναίκα (Lilith).

Οι λεπτομέρειες της δημιουργίας και της σχέσης της Lilith με τον Αδάμ αναπαρίστανται στο βιβλίο του Ben Sira. Ένα αποκρυφιστικό έργο του δέκατου αιώνα. Ο Dan Ben-Amos εξηγεί ότι παρόλο που αυτό είναι το πρώτο κείμενο που καταγράφει τον πλήρη θρύλο της Lilith ιστορία υπήρχε πολύ νωρίτερα.

Στην μετά-βιβλική περίοδο, οι ραβίνοι σοφοί αναγνωρίζουν την Lilith αρκετές φορές με τον τίτλο « Πρώτη Παραμονή. Υποδεικνύουν με αυτό τον τρόπο ότι η ιστορία της ήταν γνωστή στην προφορική παράδοση. Τον δέκατο αιώνα π.Χ. στη Βαβυλώνα, ένας ανώνυμος συγγραφέας αναφέρετε στην τολμηρή σεξουαλική συμπεριφορά της Lilith.

Πώς ήταν η Λίλιθ ήταν διαφορετική από την Εύα;
Τα Παραμύθια του Μπεν Σίρα αναφέρουν ότι ο Θεός δημιούργησε τη Λίλιθ από τη γη, ακριβώς όπως είχε δημιουργήσει τον Αδάμ. Άρχισαν αμέσως να αγωνίζονται επειδή ο Αδάμ πάντα ήθελε να είναι πάνω την Lilith και ποτέ δεν συμφωνούσε να υπηρετήσει κάτω από την Lilith.

Αναγνωρίζοντας ότι ο Αδάμ δεν θα της αποδώσει, η Λίλιθ ” πρόφερε το “άρρητο” Όνομα και πέταξε στον αέρα” (The Tales of Ben Sira). Τρεις άγγελοι Snvi, Snsvi και Smnglof στάλθηκαν για να ακολουθήσουν τη Lilith.Εκείνη ‘όμως αρνήθηκε πεισματικά να επιστρέψει μαζί τους στον κήπο της Edem.

Πηγή:https://www.ancient-origins.net/myths-legends-europe/lilith-0011377

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ