Οι Ανθρώπινες Ανάγκες κατά την πυραμίδα του Maslow

 

 

Οι ανθρώπινες ανάγκες μας σύμφωνα με τον ανθρωπιστή ψυχολόγο Abraham Maslow, ωθούνται από κίνητρα με σκοπό να ικανοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

O Maslow δημιούργησε την έννοια της ιεράρχησης των ανθρωπίνων αναγκών σε βιβλίο με τίτλο «A Theory of Human Motivation». Εν συνεχεία ακολούθησε και το βιβλίου του “Μotivation and Personality”.

Η ιεράρχηση του  Maslow υποδεικνύει ότι οι άνθρωποι κινητοποιούνται πρωτίστως στην ικανοποίηση των πλέον βασικών αναγκών προτού προχωρήσουν στην ικανοποίηση άλλων πιο σύνθετων αναγκών.

Η συγκεκριμένη ιεράρχηση απεικονίζεται συχνά με την μορφή πυραμίδας. Στα κατώτερα επίπεδα της πυραμίδας συνομαδώνονται οι βασικότερες ανθρώπινες ανάγκες, ενώ οι πιο σύνθετες ανάγκες εντοπίζονται στην κορυφή της πυραμίδας.

 

Οι ανάγκες της βάσης της πυραμίδας του Maslow αποτελούν τις φυσιολογικές/βιολογικές ανθρώπινες ανάγκες. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται η ανάγκη για τροφή, νερό, σεξ, ύπνο, και θέρμανση. Από την στιγμή που ικανοποιούνται οι συγκεκριμένες ανάγκες οι άνθρωποι κινούνται προς το επόμενο επίπεδο.Αυτό  συμπεριλαμβάνει τις ανάγκες για ασφάλεια και προστασία.

Καθώς οι άνθρωποι κινούνται προς την κορυφή της πυραμίδας, οι ανάγκες καθίστανται ολοένα και περισσότερο ψυχολογικές και κοινωνικές. Η ανάγκη για αγάπη, φιλία και οικειότητα καθίσταται σημαντική. Η ανάγκη για προσωπική και κοινωνική αποδοχή και το συναίσθημα επιτυχίας αποκτά προτεραιότητα. Όπως και ο Carl Rogers, ο Maslow προσέδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της αυτό-πραγμάτωσης, που αποτελεί μία διαδικασία πλήρους ωρίμανσης και ανάπτυξης του ατόμου με στόχο να αξιοποιηθούν οι πλήρεις δυνατότητές του.

Η Ιεράρχηση των Ανθρωπίνων Αναγκών κατά τον Maslow:

Υπάρχουν πέντε διαφορετικά επίπεδα στην ιεραρχική πυραμίδα των αναγκών του Maslow:

 

Βιολογικές Ανάγκες: Σε αυτές τις ανάγκες συγκαταλέγονται οι πλέον βασικές που είναι απαραίτητες για την επιβίωση. Aνάγκη για νερό, αέρα, τροφή και ύπνο. Ο Maslow θεωρούσε ότι οι συγκεκριμένες ανάγκες αποτελούν τις πιο βασικές  στην ιεραρχία καθώς όλες οι ανάγκες καθίστανται δευτερευούσης σημασία αν δεν ικανοποιηθούν πρωτίστως οι συγκεκριμένες φυσιολογικές/βιολογικές ανάγκες.

Ανάγκες Ασφάλειας: Σε αυτές τις ανάγκες συμπεριλαμβάνονται η ανάγκη για ασφάλεια και προστασία. Οι ανάγκες ασφάλειας είναι σημαντικές για την επιβίωση, αν και δεν είναι τόσο «απαιτητικές» όσο οι βιολογικές ανάγκες. Παραδείγματα των αναγκών ασφάλειας συμπεριλαμβάνουν την επιθυμία για σταθερή απασχόληση, φροντίδα υγείας, ασφαλέστερες γειτονιές και ικανοποιητικό επίπεδο στέγης.

h pyramida tou maslow
Η πυραμίδα του Μaslow

Κοινωνικές Ανάγκες :Περιλαμβάνουν τις ανάγκες για την ικανοποίηση του αισθήματος του ανήκειν, της αγάπης και της στοργής.

Ο Maslow περιέγραψε αυτές τις ανάγκες ως λιγότερο βασικές από τις βιολογικές και τις ανάγκες ασφάλειας. Σχέσεις όπως φιλίες, ρομαντικές σχέσεις, οικογενειακές σχέσεις υποβοηθούν στην εκπλήρωση της ανάγκης για συντροφικότητα και αποδοχή.

Ανάγκες Αυτοεκτίμησης: Έπειτα από την ικανοποίηση των τριών πρώτων επιπέδων αναγκών, οι ανάγκες αυτοεκτίμησης καθίστανται ολοένα και πιο σημαντικές. Αυτές περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που έχουν αντίκτυπο στην αυτοεκτίμηση, την προσωπική αξία, την κοινωνική αναγνώριση και το αίσθημα επιτυχίας.

Ανάγκες Αυτοπραγμάτωσης : Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο στην ιεράρχηση των αναγκών κατά τον Abraham Maslow. Η αυτοπραγμάτωση οδηγεί στην αυτο-αντίληψη σχετικά με τις προσωπικές δυνατότητες, στην υψηλή προτεραιότητα που τίθεται στην προσωπική ανάπτυξη και στο έντονο ενδιαφέρον για την εκπλήρωση των δυνατοτήτων και ικανοτήτων του ατόμου.

Τί είναι όμως αυτοπραγμάτωση;
Αυτοπραγμάτωση είναι η πραγματοποίηση των πνευματικών, ψυχικών και σωματικών δυνατοτήτων του ανθρώπου, καθώς και η αίσθηση της πληρότητας-της εσωτερικής ισορροπίας-που αυτή συνεπάγεται.
Ο ψυχολόγος Carl Rogers (1902-1987) ανέπτυξε την εξής θεωρία: Στο ότι ο οργανισμός και ο εαυτός παίζουν καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση της προσωπικότητας.
ΚΑΡΛ ΡΌΤΖΕΡ
Carl Rogers
Ο ανθρώπινος οργανισμός επιζητά την αυτοπραγμάτωση. Το κλειδί της όλης θεωρίας έγκειται στην έννοια του εαυτού. Η τάση του οργανισμού να εξελίσσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις ικανότητες και δυνατότητες του για να κερδίσει τον αγώνα με τον εαυτό αποτελεί την κεντρική ιδέα.
Στόχος της θεραπείας η απόκτηση της εκτίμησης του ίδιου του εαυτού και έπειτα των άλλων.
Εάν γυρίσουμε πίσω στο χρόνο το στόχο της θεραπείας μόνο ένα πρόσωπο τον είχε πετύχει. Ο κυνικός φιλόσοφος Διογένης που με την στάση και συμπεριφορά του ανατρέπει την πυραμίδα αυτή.
Επιτυγχάνοντας την αυτό-πραγμάτωση καθιστά βασικότερη την επιβίωση.

 

 

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ