Οι Μασονικοί Παραλληλισμοί της Ταρώ.

Προτείνουμε λοιπόν μια κίνηση έναρξης, βήμα προς βήμα, σε 3 κύκλους των 7, Καθένας από τους κύκλους επιτρέπει την βελτιστοποίηση του έργου του προηγούμενου.

Στον Τεκτονισμό ξεκινώντας από το κατώφλι του πρώτου φύλλου, ο δρόμος του μυημένου στην μπλε στοά θα επισημανθεί από τα φύλλα 3,5,7 που αντιστοιχούν στην απόκτηση των αρετών του εισαχθέντος μαθητευόμενου, του συναδέλφου του, αργότερα του  αρχιμασόνου.

Αλλά όλοι γνωρίζουν ότι το πτυχίο ενός πλοιάρχου δεν δημιουργείται από μόνο του. Οι ιδιότητες και οι επίκτητες μέθοδοι πρέπει πάντα να επαναχρησιμοποιούνται για την πρόοδο και τη βελτίωση της φιλοσοφικής έρευνας ή προόδου.

Οι άλλοι 2 κύκλοι των 7 καρτών θα καθοδηγήσουν αυτό το προσωπικό στη μελέτη, από το απλό ξύπνημα της συνείδησης στη σοβαρή εξέταση του εαυτού του (μια υπόκρουση θα έλεγαν στην αλχημεία) και μια αφύπνιση πάντα μεγαλύτερη του πνεύματος, που τείνει να απελευθερωθεί από τα εμπόδια που το καθορίζουν.

Η Απελευθέρωση δεν είναι το σημάδι της άρνησης ούτε το αυτό της άρνησης. Η κίνηση ή η πρόοδος μπορεί να είναι προσωπική και διαρκώς ανανεωμένη στο σώμα της μπλε στοάς. Μπορεί επίσης να θεμελιωθεί στην αποκαλυπτόμενη παράδοση και τις μελέτες στα “υπέρτατα” μασονικά κεφάλαια. Με τον ίδιο τρόπο μιλάμε για τις δευτερεύουσες κάρτες και τις Μεγάλες. 

Αλλά αυτό που έχει σημασία, στην πραγματικότητα, είναι τα θεμέλια και είναι τα ίδια για όλους τους βαθμούς

Για να τοποθετηθούμε με σαφήνεια, ας δημιουργήσουμε στις επόμενες σελίδες έναν πίνακα που δείχνει τις βασικές τάσεις των κύριων φύλλων στο εσωτερικό τους τμήμα:

Οι Μασονικοί Παραλληλισμοί της Ταρώ.

Κάθετα σε 3 επταήμερα
και οριζόντια σε 7 τριήμερα 

Τα 3 επταήμερα πρέπει να θεωρηθούν ως 3 κύκλοι μιας εξελικτικής σπείρας που σηματοδοτεί το άνοιγμα του προσωπικού πεδίου.

Οι λέξεις που αναφέρονται: εσωτερίκευση, εκπνοή, λύτρωση, είναι οι παράγοντες που συναντώνται σε κάθε διαδικασία εξέλιξης του ατόμου και ανήκουν σε όλες τις μορφές πολιτισμού. της κινητοποίησης, αλλά με την έννοια που χρησιμοποιείται στην Αλχημεία αυτή της κάθαρσης: με τον διαχωρισμό του καθαρού από το ακάθαρτο μέσω της εργασίας πάνω στη φύση της ‘ΥΠΑΡΞΗΣ και στη φύση των πραγμάτων.

1ο Επταήμερο:κάρτες 1 – 7: Η καθιέρωση της παρούσας κατάστασης των μεθόδων                                                          εξέλιξης.(Αφορά το κράτημα της συνείδησης )

2ο Επταήμερο:κάρτες 3 – 14:Εξιλέωση (εξιλέωση): Οι προσπάθειες
(Αφορά τις αλλαγές, την εξέλιξη από τη δουλειά στον εαυτό του και με τους άλλους)

3ο Επταήμερο:κάρτες 15 -21: Λύτρωση

(Αφορά την απελευθέρωση του πνεύματος: Η ύλη που κυριαρχείται, οι νέες καταστάσεις του Είναι)

Στο εσωτερικό κάθε Επταήμερου εκφράζονται διαδοχικά οι ακόλουθες τάσεις:

Arcanes
Arcanes   1    8   15 

Το Δυναμικό – οι δυνατότητες, οι κίνδυνοι του Τεκτονισμού: Το αξίωμα που λαμβάνει  κάποιος προσωρινά

Arcanes  2  9 16 Η επιστροφή στον εαυτό  μέσω της εσωτερίκευσης – το μυστικό, τα περάσματα.
Τεκτονικά: Ο θάλαμος του Διαλογισμού
Arcanes  3  10 17  Το ξύπνημα του ευσυνείδητου εαυτού: Οι διαπιστώσεις, οι «Aποκαλύψεις».
Τεκτονικά: Το έργο της ενσωμάτωσης και της μαθητείας
Arcanes  4 11 18 Οι Βεβαιώσεις (οι Προβλέψεις)- Η Βάση, Οι Πηγές Ενέργειας.
Τεκτονικά: Η εργασία της ενσωμάτωσης και της μαθητείας.
Arcanes 12  19  Συντονισμός: Να εντοπίσει τον «Εαυτό» για να γνωρίσει τον εαυτό του και να προσαρμοστεί στις περιστάσεις.
Τεκτονικά: Ο Αρχιμασόνος (ιεροποίηση εργαλείων εργασίας).
Arcanes   6  13   20  Οι Επιλογές ( ή εσκεμμένες προσπάθειες). Οι προσπάθειες που εμπλέκουν τις αλλαγές της Συνείδησης.
Τεκτονικά: Το έργο του Αρχιμασόνου.
Arcanes  7 14   21 Η διαβάθμιση oλοκληρώθηκε.

 

Η κάρτα που απομένει: The Fool (Le Mat), ξέρουμε ότι δεν φέρει αριθμό, επομένως είναι χωρίς κατηγορία.Είναι η έκφραση της κινητικότητας, της ελευθερίας, σε αντίθεση με το πεπρωμένο. Αυτή η κάρτα βρίσκεται έξω από τις αναφορές και τους κοινούς κωδικούς. Είναι ο «Τζόκερ» που μπορεί να παρέμβει σε όλες τις στιγμές, σε όλα τα επίπεδα, ιδιαίτερα στην αρχή ή στο τέλος των κύκλων.

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ