Ο Αρχάγγελος Nanael που ταπεινώνει τους περήφανους

Ο Αρχάγγελος Nanael είναι ο άγγελος της πνευματικής επικοινωνίας. Η σημασία του ονόματός του είναι ο Θεός που ταπεινώνει τους περήφανους. Στην εβραϊκή κουλτούρα,  ανήκει στους Elohims.

 

Ο Αρχάγγελος Nanael καθώς είναι ο προστάτης άγγελος της πνευματικής επικοινωνίας μας εμπνέει για να ξεκινήσουμε με πνευματικά έργα όπως ο διαλογισμός. Αυτός μας βοηθά να μάθουμε περισσότερα για την πνευματική ζωή.
Ο Αρχάγγελος Nanael μας διδάσκει να συλλογιστούμε σε σχέση με τα υψηλότερα σχέδια της ύπαρξης μας .
Ο Αρχάγγελος Nanael είναι ο προστάτης του μυστικισμού. Αυτός μπορεί να μας αποκαλύψει την  κρυμμένη γνώση σχετικά με την πνευματική σφαίρα. Μας γεμίζει με αγάπη για τη μοναξιά.
Ο Αρχάγγελος Nanael μας διδάσκει να εκτιμήσουμε τις στιγμές της μοναξιάς. Αυτές είναι σημαντικές στιγμές για διαλογισμό και περισυλλογή. Αυτό; ο καταπληκτικός άγγελος έχει την ικανότητα να διευκολύνει την επικοινωνία μας με το Θείο.

Ο Αρχάγγελος Nanael είναι ο προστάτης εκείνων που γεννήθηκαν μεταξύ 13 και 16 Δεκεμβρίου.

Σε αυτόν το Άγγελο μπορούν να κάνουν επίκληση όσοι έχουν σκοπό σε αυτήν την ζωή να ανακαλύψουν νέα πνευματική γνώση.

Ακόμα και όσοι δεν έχετε γεννηθεί στην περίοδο του Φύλακας Άγγελου Nanael, μπορείτε να απολαύσετε την καθοδήγησή του. Αυτός θα σας διδάξει πώς να κυριαρχήσει σε οποιοδήποτε πνευματική πρακτική. ΟNanael θα βελτιώσει την πνευματική καθημερινή ρουτίνα σας. Και, επίσης,θα σας βοηθήσει να συνηθίσουν σε αυτήν.

Λατινική ονομασία: Deus Superborum depressor

Σημασία: Ο Θεός humilating την περήφανη

Χορωδία των αγγέλων (εβραϊκή): Ελοχίμ

Στην Αγία Γραφή, σύμφωνα με αυτό το όνομα: Ψαλμός 118: 75

Ο μεγαλύτερος απ όλους τους ψαλμούς ο οποίος εμπεριέχει 176 στίχους και δια τούτο είναι αδύνατον να δημοσιευτεί ολόκληρος στο παρόν άρθρο.

Δημοσιεύουμε μόνο τον 75ο στίχο μετά της μεταφράσεως του:

” έγνων Κύριε,ότι δικαιοσύνη τα κρίματα σου,και αληθεία εταπείνωσας με”

“Έμαθα Κύριε,δια της παιδαγωγίας σου,ότι τα εν νόμω προστάγματα σου,ενσαρκώνουν και εκφράζουν την δικαιοσύνη και κατά τις απαιτήσεις της αλήθειας επέτρεψες να ταπεινωθώ και να εμπέσω εις θλίψεις.”

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ