Ο Yeialel (Γειλαήλ): Άγγελος της Ψυχικής Δύναμης

         Ο Yeialel (Γειλαήλ) : Άγγελος της Ψυχικής Δύναμης είναι το 58ο όνομα του Θεού. Στην Αγία Γραφή. Σύμφωνα με το όνομα είναι: ψαλμός 6:3

Ψαλ. 6,3            ἐλέησόν με, Κύριε, ὅτι ασθενής εἰμι· ἴασαί με, Κύριε, ὅτι ἐταράχθη τὰ ὀστᾶ μου,

Ψαλ. 6,3                   Ελέησέ με, Κυριε, διότι είμαι σωματικώς και ψυχικώς ασθενής. Θεράπευσε, Κυριε, εμέ τον ασθενή, διότι και αυτά τα οστά μου έχουν ταραχθή εξ αιτίας των αμαρτιών μου.

 Ο Yeialel (Γειλαήλ): Άγγελος της Ψυχικής Δύναμης είναι ο Θεός που προσέχει τους Στεναγμούς μας: Deus Auditor gemituum. Ανήκει στην χορωδία της Elοhim

Ο Yeialel είναι ο Άγγελος της ψυχικής και πνευματικής μας δύναμης. Φέρνει μεγάλη λογική και την ικανότητα να πειθαρχήσουμε τις σκέψεις μας. Επίσης, μπορεί να μας βοηθήσει να αναπτύξουμε την διάνοια μας. Ως εκ τούτου, μπορεί να φέρει την ευαισθητοποίηση και διαύγεια στη ζωή μας.

Ο Yeialel Άγγελος της Ψυχικής Δύναμης θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε τους Θείους Νόμους εφόσον του το ζητήσουμε. Αυτός μπορεί να μας βοηθήσει να ασχοληθούμε με τα πάθη και τα συναισθήματα σας. Ο Yeialel μπορεί να μας διδάξει να χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές και άλλες νέες τεχνολογίες. Εκείνος θα φέρει την ειλικρίνεια και την ανδρεία στη ζωή σας.

Η προσευχή στον Yeialel χρειάζεται για καθοδήγηση όταν προσπαθούμε να ελέγχουμε τα πάντα. Αυτός μπορεί να μας βοηθήσει όταν σκεφτόμαστε πάρα πολύ,έχουμε εμμονές ή είμαστε υπερβολικά επικεντρωμένοι σε φόβους ή ανησυχίες.

Ο Yeialel Άγγελος της ψυχικής δύναμης μπορεί να μας βοηθήσει να λύσουμε συναισθηματικά προβλήματα. Αυτός μπορεί να μας προστατεύσει από τα ψέματα,τις προδοσίες και τα άτομα με κακές προθέσεις. Προσευχόμαστε για την καθοδήγησή του, όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με συναισθήματα θυμού, εκδίκησης, κατάχρηση εξουσίας, πείσματος.

Ο Yeialel Άγγελος της ψυχικής δύναμης μπορεί να θεραπεύσει συμπεριφορές, όπως τη θλίψη και την απαισιοδοξία. Αυτός μπορεί να καθοδηγήσει και να διδάξει πνευματικότητα 

 

Ο Yeialel Άγγελος της ψυχικής δύναμης είναι ο φύλακας άγγελος εκείνων που γεννήθηκαν  06/1 – 10/1

Όσοι γεννήθηκαν κάτω από την επίδραση του Yeialel Αγγέλου της Ψυχικής Δύναμης είναι γεμάτοι αγάπη και αισιοδοξία.Προσπαθούν να επιτύχουν υλική και πνευματική ισορροπία. Επίσης, μισούν την αναποφασιστικότητα και θα επιλέξουν πάντα την ευκαιρία που είναι η πιο συντηρητική και παραδοσιακή. Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν κατά την περίοδο αυτή θα είναι ισορροπημένη πραγματικά μετά το γάμο.

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ