Ο Yeratel άγγελος του πολλαπλασιασμού του φωτός 

Ο Yeratel Άγγελος του Φωτισμού το 27ο όνομα του Θεού. Στην Αγία Γραφή το όνομα του είναι στον ψαλμό 139:5 : “Φύλαξε με Κύριε από την χείρα του κάθε αμαρτωλού και συκοφάντου. Γλύτωσε με απο ανθρώπους αδίκους και εκβιαστάς οι οποίοι εσκέφθησαν να με ανατρέψουν κατά την αμέριμνον πορεία μου. “.

 Το νόημα του ονόματος του είναι η Πρόληψη του Θεού (Deus Propulsator). Επίσης, είναι μία από τις κυριαρχίες.

Ο Yeratel άγγελος του πολλαπλασιασμού του φωτός 

Yeratel άγγελος του φωτός πολλαπλασιασμού

Ο Yeratel ονομάζεται επίσης άγγελος εμπιστοσύνης. Αντιπροσωπεύει την ανεξάντλητη πηγή ενέργειας. Ο Yeratel είναι ο δημιουργός της αισιοδοξίας και της θετικής ατμόσφαιρας. Είναι αυτός που διαδίδει το Φως του Θεού. Ο Yeratel είναι αυτός που φέρνει την κοινωνικότητα. Μπορεί να μας ελευθερώσει από τους συκοφαντές και το κακό. Μπορεί επίσης να απελευθερώσει αυτούς που το κάνουν.Ο Yeratel ευνοεί τη δικαιοσύνη, την επιστήμη, τη λογοτεχνία και την τέχνη. Μπορεί να μας απελευθερώσει από εκείνους που αντιτίθενται στην προσωπική μας ανάπτυξη.

Ο Yeratel είναι ο άγγελος που πρέπει να προσευχηθείτε όταν θέλετε κάποια πράγματα να κινηθούν πιό γρήγορα. Πρέπει επίσης να ζητάτε τη βοήθειά του όταν συναντάτε κατοχή, δουλεία ή σπατάλη.Ο Yeratel μπορεί να αποβάλλειτα συναισθήματα όπως ο εθισμός, ο φανατισμός και ακόμη και οι διαστρεβλωμένες συνήθειες. Μπορεί επίσης να θεραπεύσει ψυχαναγκαστικές ενέργειες όπως του να ευχαριστήσουμε κάποιο παρά την θέληση μας ή να ακόμα και από τα τυχερά παιχνίδια. Προσευχηθείτε για την καθοδήγηση του Yeratel όταν χρειάζεστε προστασία από τον εγωισμό, την κολακεία ή έμφαση στην εμφάνιση. 

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ