Πανίσχυρη προσευχή που φέρει άμεσα αποτελέσματα .

Πανίσχυρη είναι η προσευχή που παραθέτω. Το μόνο που χρειάζεται είναι να την πείτε εννέα συνεχόμενες φορές.  Κάνετε τον σταυρό σας κάθε φορά που αρχίζετε να την λέτε.

Ω! Θεέ της πραότητας…

Ω! Ταπεινότητα…

Ω! Μεγάλα Πάθη…

Ω! Βαθιές πληγές…

 

Ω! Αίμα που ανέβλυσες σε αφθονία…

Ω! Βίαιε θάνατε…

Δείξε οίκτο και σε εμένα και ικανοποίησε την ( αναφέρεις την επιθυμία) για την δική μου σωτηρία.

Αμήν! Αμήν! Αμήν!

 Πηγή: https://www.praywithme.com/powerful-prayer-works-immediately.html

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ