Ποιο το πνευματικό νόημα του πλούτου;

Ποιο το πνευματικό νόημα του πλούτου

Ποιο το πνευματικό νόημα του πλούτου; Υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν ότι ο πλούτος σχετίζεται με την συγκέντρωση χρημάτων και αγαθών. Όντως άνθρωποι με αυτό το κριτήριο είναι πολύ πλούσιοι.Αν όμως αντιληφθούμε τον πλούτο με αυτό το κριτήριο,τότε αυτοί οι άνθρωποι είναι συχνά οι φτωχότεροι.

Ο Charles Tschopp έγραψε: ” Οι πλούσιοι θα ήταν ευτυχισμένοι, αν ήταν κατά το ήμισυ πλουσιότεροι απ’όσο πιστεύουν οι φτωχοί.”

Από πνευματικής άποψης, πλούσιοι είναι οι άνθρωποι που έχουν αρετές υλικές ευκαιρίες για να μάθουν οτιδήποτε σημαντικό για αυτούς. Είναι σημαντικό για αυτούς να βαδίσουν στο μονοπάτι τους. Μπορούν να ολοκληρώσουν τον εαυτό τους, αναπτύσσοντας όλες τις δημιουργικές τους ικανότητες σε μεγάλο σημείο. Το περίσσευμα που δημιουργείται από τα προσωπικά επιτεύγματα και από την εύνοια του Δημιουργού πρέπει να μας εξασφαλίζει τα μέσα για να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε και να ικανοποιούμε τις ανάγκες μας.Από αυτό πρέπει να δίνουμε σε εκείνους περισσότερα από όσα έχουν στο απόθεμα τους. Στην Ταρώ είναι το έξι των Δηναρίων

Ποιο το πνευματικό νόημα του πλούτου

Αν έχουμε ελάχιστα υλικά βοηθήματα θα χάσουμε σημαντικές ευκαιρίες μάθησης. Δεν θα βιώνουμε αγάπη για τους γύρω. Δεν θα είμαστε σε θέση να τους δώσουμε ευκαιρίες για αυτό εκπλήρωση την στιγμή που τις χρειάζονται. Αν πάλι έχουμε περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνουμε βαρείς και δύσκαμπτοι.Όταν λοιπόν τα πράγματα είναι έτι και στο τομέα των αγαθών είναι σημαντικό να κατευθύνουμε τα αχρησιμοποίητα μέσα πρός όφελος της δικής μας ανάπτυξης. Μπορούμε ακόμα να τα διαθέσουμε σε άλλους για να ολοκληρώσουν εποικοδομητκές εργασίες μέχρι να τα χρειαστούμε και πάλι στα αλήθεια. Όσο περισσότερο “νεκρό ” κεφάλαιο απλώνεται τριγύρω,τόσο περισσότερο θα εμποδίζεται η ανάπτυξη του ιδιοκτήτη του.

Ο πλούτος δεν είναι μια αντικειμενική ποσότητα , αλλά ένα υποκειμενικό ποσό. Μπορεί να είμαστε πλούσιοι με 500 ευρώ τον μήνα και φτωχοί με 50000. Εξαρτάται από το πως ζούμε με τα μέσα που διαθέτουμε. Μόλις αυτό το γεγονός γίνει ξεκάθαρο στο μυαλό μας, θα είμαστε ικανοί να μεγαλουργήσουμε

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ