Πως να ζητήσεις από τον Θεό να γίνει ένα θαύμα!

Tα βήματα του Ιησού στο νερό

Δεδομένου ότι όλα είναι δυνατά για τον Θεό, μπορεί να υπάρξουν θαύματα στην ζωή μας όταν καλούμε τον Θεό να παρέμβει. Ακόμη και σε καταστάσεις που φαίνονται αδύνατες. Αλλά πολύ συχνά, παραμελούμε να ζητήσουμε την βοήθεια Του. Ο Ο Χριστός είπε: ” Αιτείτε, και δοθήσεται υμίν· ζητείτε, και ευρήσετε· κρούετε, και ανοιγήσεται υμίν. 8 πάς γάρ ο αιτών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και τώ κρούοντι ανοιγήσεται.” (Ματθ. 7, 7-8 ). Εμείς όμως έχουμε ξεχάσει τα λόγια αυτά με αποτέλεσμα να συμβιβαζόμαστε με πράγματα λιγότερα και χειρότερα. 

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που ισχυρίζονται κυριολεκτικά ή μεταφορικά ότι “θαύματα δεν γίνονται “.

Θα απάντήσω με μία ερώτηση:”Όντως δεν γίνονται. Ο λόγος; Μην δεν προσεύχομαστε με τον σωστό τρόπο ή δεν ζητάμε αυτό που επιθυμούμε με τον σωστό τρόπο;”

Πιο κάτω θα σας παραθέσω τον τρόπο προσευχής που πιστεύω εγώ -το έχω βιώσει-προκειμένου να ζητήσεις ένα θαύμα.

Πως να ζητήσεις από τον Θεό να γίνει ένα θαύμα!

Κατα αρχήν ξεχάστε τους τύπους και απλά αναζητήστε την παρουσία του Θεού. Δεν υπάρχουν “μαγικές φόρμουλες” ή “πλαφόν προσευχές” που θα δημιουργήσουν αυτομάτως θαύματα.

Αντίθετα, τα θαύματα συμβαίνουν κάθε φορά που καλωσορίζετε την ισχυρή παρουσία του Θεού στις καταστάσεις που αντιμετωπίζετε.

Επομένως, μην προσπαθείτε να βρείτε τις τέλειες προσευχές για να πείσετε τον Θεό να κάνει κάτι θαυμαστό στη ζωή σας. Απλώς καλέστε Τον! Καλέστε Τον να δουλέψει σε κάθε κατάσταση που αναζητάτε θαύματα. Εμπιστευτείτε Τον κάνετε αφού του ζητήσετε να παρέμβει.

Πως να ζητήσεις από τον Θεό να γίνει ένα θαύμα!

Εξετάστε τι μπορεί να εμποδίζει τα θαύματα από τη ζωή σας. Μερικές φορές το συγκεκριμένο θαύμα που αναζητάτε δεν είναι το θέλημα του Θεού. Μπορεί να συμβαίνει ένας  πνευματικός πόλεμος στη ζωή σας. π.χ. μια αμαρτία, μια πικρία. Ίσως δεν έχετε ακόμα αρκετή πίστη για να πιστέψετε ότι ο Θεός μπορεί πραγματικά να εκτελέσει το θαύμα που ελπίζετε. Σε αυτήν την περίπτωση το κακό εμποδίζει στο να συμβεί ένα θαύμα. Σε αυτήν την περίπτωση προσευχηθείτε για κάθε μία από αυτές τις πιθανές εμπλοκές και, στη συνέχεια, χαλαρώστε. Εμπιστευόμενο πάντα  ότι ο Θεός έχει καλύψει την κατάσταση και θα απαντήσει στις προσευχές σας με το καλύτερο τρόπο.

Δείτε τα θαύματα ως έκφραση του πόσο πολύ σας αγαπά ο Θεός. Αναγνωρίστε ότι κάθε φορά που ο Θεός επιλέγει να κάνει ένα θαύμα στη ζωή σας. Σας δείχνει την αγάπη Του για σένα με συγκεκριμένο τρόπο. Ευχαριστήσατε τον Θεό για την αγάπη Του κάθε φορά που βιώνετε ένα θαύμα.

Πως να ζητήσεις από τον Θεό να γίνει ένα θαύμα!

Ο Θεός μας έχει διαβεβαιώσει και μας διαβεβαιώνει ότι είναι συνεχώς δίπλα μας.
Ενισχύοντας μας και υποστηρίζοντας μας. Το Το κύριο χαρακτηριστικό όμως του ανθρώπου είναι η ανυπομονησία και η ανασφάλεια. Για αυτό τον λόγο αφού προσευχηθείτε με πίστη κάντε αυτό που σας είπα πιο πάνω. Εμπιστευτείτε τον! Εν συνεχεία πάρτε ένα τετράδιο και χωρίστε την μία σελίδα στην μέση.  Από τη αριστερή πλευρά γράψτε τους μεγαλύτερους φόβους σας. Από την δεξιά πλευρά γράψτε τις υποσχέσεις που εδόθησαν στο ανθρώπινο γένος δια μέσου Ησαΐα, Μάρκου, Ιωάννη.

Ησ. 41,10 μη φοβείσαι, διότι εγώ είμαι μαζή σου. Μη περιπλανηθής εδώ και εκεί αναζητών βοήθείαν παρά των ανθρώπων, διότι εγώ είμαι ο Θεός σου, ο οποίος σε ενεδυνάμωσα και σε εβοήθησα. Και δια της δικαίας παντοδυνάμου δεξιάς μου σε περιφρούρησα και σε εξησφαλισα.

Μαρκ. 4,39 καὶ διεγερθεὶς ἐπετίμησε τῷ ἀνέμῳ καὶ εἶπε τῇ θαλάσσῃ· σιώπα, πεφίμωσο. καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος, καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη.

Μαρκ. 4,40 Και είπεν εις αυτούς· διατί είσθε τόσον δειλοί; Πως, αφού είδατε τόσα θαύματα, δεν έχετε πίστιν;”

Ιω. 16,33 Αυτά σας τα είπα, δια να έχετε ειρήνην, καρπόν της πνευματικής επικοινωνίας και ενώσεώς σας με εμέ. Εις τον κόσμον τούτον θα έχετε θλίψιν, αλλά να έχετε θάρρος. Εγώ έχω νικήσει τον κόσμον. Και σεις με την ιδικήν μου δύναμιν θα νικήσετε τον κόσμον και θα αναδειχθήτε ένδοξοι θριαβευταί”.

 Όταν ο φόβος αρχίζει να υποβόσκει μέσα σας, να ξαναδιαβάσει αυτές τις υποσχέσεις και να ευχαριστήσετε τον Θεό για τη σταθερή Του αγάπη.

πηγή:https://s3.lightboxcdn.com/vendors/9971b307-599e-4bf5-8672-ff888aadc643/uploads/d97cd609-aa5c-44f1-9dc2-5a78652b35eb/FindHopeintheStormCW.pdf

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ